Inschrijven

 

U heeft de pagina met het digitale (officiële) inschrijfformulier van Strand Noord Nesselande bereikt. Middels dit digitale formulier krijgt u de mogelijkheid zich in te schrijven voor een van de woningen in het nieuwbouwplan Strand Noord Nesselande. Het formulier dient digitaal ingevuld te worden en verstuurd te worden door op de knop “verstuur” onderaan deze pagina te klikken. U krijgt vervolgens per mail een bevestiging van uw inschrijving.

 

Op 30 september is de inschrijftermijn beëindigd. Als u zich voor deze tijd heeft ingeschreven wordt u meegenomen in de toewijzingsprocedure. Indien u (op basis van uw voorkeur(en)) in aanmerking komt voor een woning, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de makelaar om de verdere koop te bespreken. Indien er geen bouwnummer voor u gereserveerd kan worden, wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst . U wordt benaderd door een van de makelaars  zodra er een bouwnummer van uw voorkeur is vrijgekomen. 

Hoewel de toewijzingsprocedure reeds is gestart, kunt u zich nog gewoon inschrijven! Eén van de makelaars neemt dan contact met u op als de woning/appartement van uw keuze beschikbaar is.

 

Let op:

  • Formulieren die later binnenkomen dan de hierboven vermelde inschrijftermijn, zullen niet worden meegenomen in de toewijzingsprocedure (uiteraard wel na afloop van deze procedure, indien er dan nog woningen beschikbaar zijn).

  • Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.

  • Iedere inschrijver is gerechtigd één formulier in te leveren. Dubbele inschrijvingen nemen wij derhalve niet in behandeling.

  • De persoon/ personen die u op dit formulier heeft aangegeven, zal (zullen) indien van toepassing in de latere koop-/aannemingsovereenkomst worden vermeld als “verkrijger(s)”.

  • Gelieve uw voorkeur voor de bouwnummers op volgorde van uw voorkeur in te vullen.

 

Bent u Early Bird? Noteer dan op dit formulier dezelfde NAW-gegevens als die gebruik zijn bij de voorinschrijving. U hoeft niet extra te vermelden dat u van het Early Bird voordeel geniet.


Officieel inschrijfformulier


Indien u geen partner heeft kunt u direct doorgaan naar vraag 16.
Wij werken in overeenstemming met de vigerende wetgeving c.q. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door u ingevulde gegevens worden door ons ontvangen, verwerkt en (aan derden) verstrekt in het kader van, en gedurende de looptijd van, de verkoopprocedure van het project waarvoor u zich aanmeldt. Behalve met de bij het verkoopproces betrokken interne medewerkers van NBU worden uw gegevens uitsluitend gedeeld met de bij het project betrokken makelaars. *