Inschrijven

 

Heeft u een voorkeur voor een specifiek woningtype na het zien van het woningaanbod?
We geven u nú al de gelegenheid om uw voorkeur kenbaar te maken! Vul daarvoor onderstaand formulier volledig in.

1. Voor- en achternaam van de hoofdinschrijver *
1. Voor- en achternaam van de hoofdinschrijver
9. Voor- en achternaam van uw partner
9. Voor- en achternaam van uw partner
25. Voorkeur 1 *
Wij werken in overeenstemming met de vigerende wetgeving c.q. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door u ingevulde gegevens worden door ons ontvangen, verwerkt en (aan derden) verstrekt in het kader van, en gedurende de looptijd van, de verkoopprocedure van het project waarvoor u zich aanmeldt. Behalve met de bij het verkoopproces betrokken interne medewerkers van NBU worden uw gegevens uitsluitend gedeeld met de bij het project betrokken makelaars. *